Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů

Pokud není uvedeno jinak, poskytování vašich osobních údajů není právní, ani smluvně závazné a není ani podmínkou pro uzavření smlouvy. Nejste povinen poskytnout své osobní údaje. Neposkytování informací nebude mít žádné důsledky. Platí to pouze tehdy, pokud postupy zpracování uvedeny níže neuvádějí jinak.

"Osobní údaje" jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete použít bez odeslání osobních údajů. Při každém přístupu k našim webovým stránkám se uživatelská data přenášejí prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a ukládají se do protokolových souborů (soubory protokolu serveru). Uložené údaje zahrnují např. název stránky, která se navštívili, datum a čas žádosti, množství přenesených dat a poskytovatel, který podal žádost. Tyto údaje slouží výhradně k zajištění hladkého fungování našich webových stránek a ke zlepšení naší nabídky. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě.

Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře

Když použijete kontaktní formulář, sbíráme pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) v rozsahu, který jste sami poskytli. Zpracování dat slouží pouze na kontakt s vámi. Odesláním zprávy vyjadřujete souhlas se zpracováním odesílaných dat. Zpracování se uskuteční na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až po odstoupení od smlouvy. Na zpracování žádosti použijeme pouze vaši e-mailovou adresu. Nakonec budou vaše údaje vymazány, pokud nesouhlasíte s dalším zpracováním a používáním.

Účet

Když si otevřete účet, budeme shromažďovat vaše osobní údaje v uvedeném rozsahu. Zpracování dat slouží k urychlení nákupu a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování se bude provádět na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kontaktováním nás, aniž jsme ovlivnili zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odstoupení. Váš účet bude poté smazán.

Sběr, zpracování a používání osobních údajů v objednávkách

Při odeslání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze tehdy, když je to nutné pro splnění a vybavení vašich požadavků. Poskytování údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí těchto informací zabrání uzavření jakékoli smlouvy. Zpracování se uskuteční na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a vyžaduje se ke splnění uzavřené smlouvy. Vaše údaje nebudeme odesílat třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Toto vylučuje pouze předání dat našim servisním partnerům, jejich služby potřebujeme na vybavení objednávky nebo poskytovatelům služeb, které používáme při zpracování objednávky. Spolu s příjemci uvedenými v klauzulích tohoto prohlášení o ochraně údajů mohou být příjemci v následujících kategoriích: poskytovatelé plateb, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb přepravy zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, hostitelé webových stránek, poskytovatelé informačních služeb a prodejci dropshippingu. V každém případě budeme přísně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

Použití e-mailové adresy na zasílání reklamních zpráv

Vaši e-mailovou adresu používáme, mimo zpracování objednávek, výhradně pro vlastní marketingové účely, pokud jste s tím výslovně souhlasily. Zpracování se bude provádět na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez ovlivnění zákonnosti zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odstoupení od smlouvy. Odběr reklamních zpráv můžete kdykoliv zrušit pomocí příslušného odkazu v reklamní zprávě nebo tak, že nás kontaktujete. Vaše e-mailová adresa pak bude odstraněna ze seznamu e-mailových adres pro zasílání reklamních zpráv.

Vaše údaje budou v průběhu zpracování objednávek poskytnuté poskytovateli služeb za účelem e-mailového marketingu. V žádném případě je neposkytneme třetím stranám. 

Vaše údaje mohou být převedeny do třetí země, na kterou se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. 

Použití externího systému řízení obchodu

V rámci zpracování objednávek používáme systém řízení obchodu za účelem zpracování objednávek. Za tímto účelem budou vámi odeslané osobní údaje shromážděné v průběhu objednávky a zaslané:

VIA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Německo E

DV Beratung, Willi Hausner, Hermannstädter Str. 20, 90765 Fürth

Používání PayPal

Všechny transakce PayPal jsou zahrnuty v prohlášení o ochraně osobních údajů služby PayPal. Můžete ji najít na stránce https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_CZ 

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči uživatele nebo prostřednictvím internetového prohlížeče uživatele v počítačovém systému. Když uživatel vyvolá webovou stránku, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasně identifikovat prohlížeč při opětovném vyvolání stránky. Cookies používáme na to, abychom naši nabídku udělali jednodušší, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč a nabídnout vám naše služby. Některé funkce našich webových stránek není možné využívat bez použití cookies. Tyto služby vyžadují, aby došlo k identifikaci prohlížeče po opětovném načtení stránky. 

Naše webová stránka také používá cookies, které nám umožňují analyzovat chování návštěvníků na naší webové stránce. 

Používáme i soubory cookie na adresní sledování návštěvníků jiných webových stránek s cíleným marketingem týkajícím se jejich zájmů.

Zpracování probíhá na základě § 15 odst. 3 TMG (zákon o telemédiách), jakož i čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o výše uvedené účely.

Takto shromážděné údaje jsou anonymizované pomocí technických opatření. Proto není možné připojit údaje k vaší osobě. Údaje nebudou uloženy spolu s dalšími osobními údaji, které se vás týkají. Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR kontaktováním nás z důvodů týkajících se Vaší osobní situace. Cookies budou uloženy v počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušných technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu dat, které obsahují. Cookies, které již byly uloženy můžete kdykoliv vymazat. Chtěli bychom však zdůraznit, že to může bránit plnému využití všech funkcí naší webové stránky.

Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat soubory cookie (nebo je deaktivovat) v těchto prohlížečích:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs-cz/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Použití služby Google Analytics
Naše webová stránka využívá webovou analýzu Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Zpracování dat slouží k analýze webové stránky a její návštěvníky. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele této webové stránky na vyhodnocení vašeho používání webových stránek, na sestavení přehledů o aktivitách na webových stránkách a na poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se používání webových stránek a internetu. Adresa IP oznámena vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics není spojena s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici. Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace generované souborem cookie týkající se vašeho používání těchto webových stránek jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy tam. Na této webové stránce je aktivována anonymizací IP. Společnost Google zkrátí IP adresu ještě před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se plná adresa IP převede na server Google v USA a zkrátí se tam. Vaše údaje mohou být odeslány do USA. Pro přenos dat do USA se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o potřebu orientovaného a cíleného návrhu webových stránek. Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR kontaktováním nás z důvodů týkajících se Vaší osobní situace. Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušných technických nastavení v internetovém prohlížeči. Chtěli bychom však zdůraznit, že to může zabránit tomu, abyste plně využili všechny funkce naší webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování dat (včetně vaší adresy IP) generovaných soubory cookie a souvisejících s používáním webových stránek společností Google, jakož i zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací přídavného modulu prohlížeče dostupného na webu následujícím odkazem [https://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = cs]. Můžete nastavit cookie odhlášení, abyste zabránili shromažďování pomocí služby Google Analytics ve všech zařízeních. Odhlášení souborů cookie zabrání budoucímu sbírání dat při návštěvě těchto webových stránek. Ve všech systémech a zařízeních, které je používají, je třeba je zakázat. A kliknutím na výše uvedený odkaz nastavíte odhlášení cookie: Disable Google Analytics.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/ a na stránce https://policies.google.com/?hl=cs

Použití sledování konverzí Google Adwords
Naše webová stránka využívá online marketingový program "Google AdWords" včetně sledování konverzí. Sledování konverzí Google je služba provozována společností Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Pokud kliknete na reklamy umístěné společností Google, soubor cookie se umístí do počítače pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní data a proto nemohou být použity k osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé stránky na našem webu a souboru cookie ještě neskončila platnost, my a společnost Google můžeme vědět, že jste klikli na inzerát a byli přesměrováni na stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane samostatný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie týkající se webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytvoření statistiky konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byly přesměrováni na stránku vybavenou systémem sledování konverzí. Nepřijímají však žádné informace, které by mohly sloužit k osobní identifikaci uživatele. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o cílený marketing a analýzu efektivity tohoto marketingu.
Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR kontaktováním nás z důvodů týkajících se Vaší osobní situace. Ukládání cookies můžete zabránit výběrem příslušných technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Chtěli bychom však zdůraznit, že to může bránit plnému využití všech funkcí této webové stránky. Potom nebudete zařazeni do statistiky sledování konverzí. Můžete také deaktivovat přizpůsobenou reklamu v nastaveních inzerce společnosti Google. Úvod k tomuto tématu najdete na https://support.google.com/ads/answer/2662922. Vypnutí používání souborů cookie třetími stranami lze také uskutečnit pomocí stránky iniciativy Network Advertising Initiative na adrese https: // www. networkadvertising.org/choices/ a podle zde uvedených pokynů na zrušení.
Více informací a prohlášení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Používání služby YouTube
Naše webové stránky využívají funkci služby YouTube LLC pro vkládání videí YouTube. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, "YouTube").
YouTube je přidružena společnost společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Tato funkce zobrazuje videa YouTube v iFrame na webových stránkách. Volba "rozšířený režim ochrany osobních údajů" je zde povolena. Zabraňuje tomu, aby služba YouTube uchovávala informace o návštěvnících webových stránek. Pouze tehdy, když díváte video, které se přenáší a ukládá do služby YouTube. Další informace o údajích shromážděných a používaných službou YouTube a Google, vaše práva a soukromí najdete v pravidlech ochrany osobních údajů služby YouTube (https://www.youtube.com/intl/cs/yt/about/policies/#community-guidelines).

doba uchovávání

Po dokončení smluvního zpracování se údaje zpočátku uchovávají během záruční doby, pak v souladu s lhůtami uchovávání předepsanými zákonem, zejména daňovými a obchodními zákony, a po uplynutí lhůty budou vymazány, pokud jste nesouhlasili s jejich dalším zpracováním a použitím.

Práva postižené osoby

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů. Máte také právo na námitku proti zpracování na základě umění. 6 (1) GDPR a ke zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 (1) GDPR.

Kontaktujte nás kdykoliv. Naše kontaktní údaje naleznete ve spodní části naší stránky. 

Můžete kontaktovat naše pověřených pracovníků ochrany údajů přímo na e-mail: [email protected] 


Právo podat stížnost regulačnímu orgánu

Máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.

  

Poslední aktualizace: 25.04.2018

Novinky a akční nabídky, získejte 125,00 Kč slevu!
Zaregistrujte se k odběru vždy aktuálních informací o všech nových produktech a akcích v eshopu premiumxl.cz
Slevový kód: