Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1. Základní ustanovení

(1) Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které uzavřete Vy jako Kupující s firmou H.T. Trade Service GmbH & Co. KG (dále jako Dodavatel) na stránce www.premiumxl.cz. Pokud není dohodnuto jinak, tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují a upřesňují práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené na dálku v okamžiku zakoupení zboží.

(2) Pod pojmem Kupující se v následujících Všeobecných obchodních podmínkách rozumí fyzická osoba, která je způsobilá k uzavírání právních úkonů a jedná vlastním jménem.

Právnickou osobou se rozumíme fyzická osoba, která je způsobilá k uzavírání právních úkonů a nejedná svým jménem, ale je oprávněna zastupovat společnost, která provádí nezávislou profesní nebo obchodní činnost.

§ 2. Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy jsou zboží nebo služby.

(2) Předmětem smlouvy uzavřené na stránce www.premiumxl.cz mezi Kupujícím a Dodavatelem je zboží nebo služby. Dodavatel se zavazuje poskytnout všechny důležité informace o vlastnostech a údajích zboží na internetové stránce www.premiumxl.cz v popisu.

(3) Smlouva vzniká následujícím způsobem:

Vybraný produkt, který chce Kupující zakoupit kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". Tímto jednoduchým krokem je vložen požadovaný produkt do košíku. Vybraný produkt lze v průběhu objednávání vyměnit za jiný, změnit jeho barvu, pokud je to možné, změnit objednávané množství nebo zcela vymazat z košíku.

Následujícím krokem je kliknutí na tlačítko "Pokračujte k pokladně". V případě, že máte vytvořený vlastní účet, přihlaste se pomocí e-mailové adresy a příslušného hesla. Pokud nemáte ještě vytvořen účet, zaregistrujte se jako nový zákazník. S osobními údaji, které zde zadáte bude zacházeno ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (Ochrana osobních údajů). Údaje budou zpracovávány tak, aby nebyly postoupeny třetí straně.

Po úspěšném přihlášení se následuje výběr způsobu platby a způsobu dodání. Vždy postupujte postupně stisknutím tlačítka "Další". V internetovém obchodě je možné nakupovat i bez registrace, v takovém případě je třeba vybrat nabídku "Registrovat jako host".

Zkontrolujte dodací adresu a potom způsob dopravy. (Přepravní podmínky)

Vždy postupujte postupně stisknutím tlačítka "Další".

V Čechách lze, stejně jako při objednávkách do zahraničí, platit následujícím způsobem:

- předem bankovním převodem
- platba přes PayPal
- platba kreditní nebo bankovní kartou (pouze MasterCard, VISA)
- platba přes amazon účet
- platba přes iDeal

Kliknutím na tlačítko "Závazná objednávka s povinností platby" k odeslání objednávky prohlašujete, že jste si vědom všech právních závazků vzniklých tímto krokem a souhlasíte s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Podle vybraného způsobu platby můžete být přesměrováni do systému okamžitých plateb, zde si vyberte a podle potřeby zadejte své údaje.

(4) Vybavení objednávky a zaslání všech údajů souvisejících s uzavřením smlouvy se uskutečňuje elektronicky částečně automatizovaným způsobem. V důsledku toho musíte zajistit, aby e-mailová adresa, kterou jste zadali, byla správná a byl zaručen příjem příslušných e-mailů. Zejména se neprodleně ujistěte o tom, že příslušné e-maily nebudou vyhodnoceny filtrem jako SPAM.

§ 3. Špeciálne dohody týkajúce sa ponúkaných spôsobov platby

(1) Možnosti platby od spoločnosti Klarna

V spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko ponúkame nasledujúce možnosti platby. Platba sa vždy uskutočňuje v spoločnosti Klarna:

Okamžitý bankový prevod: k dispozícii v Nemecku. Z vášho účtu bude strhnutá suma okamžite po zadaní objednávky.

Ďalšie informácie a podmienky používania spoločnosti Klarna nájdete tu. Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna nájdete tu. Klarna bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a v súlade s informáciami uvedenými v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna.

Viac informácií o spoločnosti Klarna nájdete tu. Aplikáciu Klarna nájdete tu.

§ 4. Vlastnické právo, zadržovací právo

(1) Zadržovací právo lze uplatnit pouze tehdy pokud jde o nároky vyplývající ze smluvního vztahu.

(2) Dodavatel je výhradním majitelem zboží až do úplného uhrazení kupní ceny.

(3) V případě, že jste právnická osoba:

a) Dodavatel je výhradním majitelem zboží až do úplného uhrazení kupní ceny. Zboží, které je předmětem ve výhradním vlastnictví Dodavatele, nesmí být zastaven nebo založen jako jistina.

b) Zboží je možné dále prodávat v rámci obchodních vztahů. V tomto případě se Kupující zříká všech nároků, od data prodeje třetí osobě, a mi toto odstoupení akceptujeme. Dodavatel si vyhrazuje právo na vymáhání svých pohledávek. V případě, že nedojde k uhrazení závazků řádným způsobem Dodavatel si vyhrazuje právo na vymáhání pohledávky.

c) V případě sloučení a smíchání zboží si Dodavatel vyhrazuje právo na společné vlastnictví nové věci ve výši hodnoty poměru odpovídajícím výši uvedené pohledávky.

d) Dodavatel se zavazuje uvolnit jistotu požadovanou prodejcem, pokud jeho realizovatelná hodnota překročí nároky o více než 10%. Výběr jistiny si vyhrazuje Dodavatel.

§ 5. Obecné záruční podmínky

(1) Na veškeré zboží poskytujeme zákonem vymezenou záruku.

(2) Kupující je povinen po převzetí zboží okamžitě zkontrolovat úplnost dodaného zboží, jakož i viditelné chyby a poškození způsobené při přepravě a co nejdříve o případných chybách informovat Dodavatele. V případě zanedbání, nesplnění si zákonných podmínek, to bude mít vliv na záruku poskytovanou ze zákona.

(3) V případě, že jste právnická osoba:

a) Na zboží se vztahuje pouze popis, který představuje vlastnosti a stav produktu, poskytovaný Dodavatelem, žádné jiné reklamní prohlášení nebo zprávy nejsou závazné.

b) V případě chyby nebo poškození výrobku si vyhrazujeme právo výrobek opravit nebo zajistit náhradní díly. Pokud to není dostatečné, můžete podle Vašeho uvážení požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. Opravit výrobek je možné pouze dvakrát, ledaže by chyba vyplývá přímo z vlastností výrobku nebo vznikla vlivem jiných vnějších okolností. V případě opravy Dodavatel nenese odpovědnost za náklady vzniklé přemístěním produktu z dodací adresy, pokud to neodpovídá zamýšlenému použití výrobku.

c) Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Snížení záruku se nevztahuje na:

- náhrady škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí Dodavatele a vedoucí k usmrcení, zranění nebo vzniku ohrožení života a zdraví

- jestliže Dodavatel úmyslně zatajil chybu nebo specifické vlastnosti prodávaného zboží

- takový výrobek, který se obvykle používá při stavební činnosti jako součást budov a způsobil její poškození

- případné opravných zákonných prostředků, které jsou v souvislosti s nároky na záruku

§ 6. Volba práva, místo plnění, výběr soudu

(1) Uplatňuje se německé právo. Pro spotřebitele se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud nebrání ochraně, kterou poskytují závazná ustanovení práva země obvyklého bydliště spotřebitele. 

(2) Případě, že se nejedná o konečného spotřebitele, ale o obchodníka, právnickou osobu nebo instituci, místo podnikání je také místem plnění pro všechny služby a závazky, které vyplývají z obchodních vztahů.

(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se zde výslovně nepoužívají.

II. Informace pro zákazníky

1. Dodavatel

H.T. Trade Service GmbH & Co. KG
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Německá spolková republika
Telefon: +49 541 201 936 20
E-mail: [email protected]

Alternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů (platforma RSO), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Naše firma není v případě potřeby ochotna tímto způsobem řešit případný spor.

2. Informace o uzavření smlouvy

Kroky spojené s uzavřením smlouvy a možnostmi změn najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách (I. část) v části "Uzavření smlouvy".

3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

3.1. Jazykem smlouvy je čeština.

3.2. Celý text smlouvy nebude nikde uložen. Před konečným potvrzením objednávky je možné uložit a vytisknout tyto údaje pomocí funkcí internetového prohlížeče. Po doručení objednávky Vám budou zaslány e-mailem údaje o objednávce, zákonem požadované údaje týkající se smlouvy uzavřené na dálku a Všeobecných obchodních podmínek.

4. Hlavní charakteristiky produktu nebo služby 

Základní charakteristiky produktu nebo služby najdete u příslušné nabídky v části popis produktu. V případě, že potřebuje podrobnější informace kontaktujte Dodavatele.

5. Ceny a způsob platby

5.1. Ceny uvedené při jednotlivých produktech a službách jsou včetně přepravních nákladů. Uvedené ceny jsou včetně DPH a všech ostatních daní.

5.2. Případné další náklady na expedici ceny neobsahují. Zobrazí se na příslušné stránce v průběhu procesu objednávání zboží a budou hrazeny Kupujícím, pokud není uvedeno, že jsou poskytovány bezplatně.

5.3. V případě dodávky do státu mimo Evropské unie, mohou vzniknout jiné náklady např. clo, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo poplatky za platbu v cizí měně účtované bankou), které nese Kupující. Kupující nese veškeré náklady spojené s převodem peněz do členského státu Evropské unie při převodu z nečlenské státu Evropské unie.

5.4. Způsoby platby, které jsou k dispozici, se zobrazí kliknutím na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

5.5. Pokud není dohodnuto jinak, okamžitě po uzavření smlouvy je cena objednaného zboží nebo služeb splatná.

6. Dodací podmínky

6.1. Podmínky doručení, datum dodání a stávající omezení dodávky, pokud je to možné, lze nalézt kliknutím na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.2. Pokud jste konečným spotřebitelům podle zákona všechna rizika, která jsou spojena s přepravou předmětného zboží, případné poškození nebo znehodnocení přepravovaného zboží, bez ohledu na pojištění nese v plné výši Dodavatel. Toto se netýká případu pokud Kupující přepravou pověřili jinou přepravní společnost nebo osobu než určil Dodavatel.

V případě, že jste právnická osoba, firma nebo instituce všechna rizika spojená s přepravou a dodáním snáší Kupující.

7. Zákonná záruka

Odpovědnost za vady se řídí "Záručními podmínkami" v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky vytvořili právníci specializující se na právo v oblasti internetového obchodu. Firma Händlerbund Management AG zaručuje soulad textu s platnými předpisy a zákony a přebírá za něj plnou odpovědnost. Další informace: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service


Poslední aktualizace: 29.10.2020

Treten Sie der Premiumxl Community bei: