Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů není ze zákona povinné a nevyžaduje se při uzavírání smlouvy. Nejste povinni poskytovat své údaje. Neposkytnutí údajů nebude mít žádné následky. Toto platí, pokud následující pravidla zpracování objednávek nestanoví jinak. Pod pojmem "osobní údaje" se rozumí veškeré informace (údaje týkající se dotyčné osoby, zejména jméno dotyčné osoby, identifikační číslo a znalost jedné nebo více fyzických, fyziologických, duševních, hospodářských, kulturních nebo sociálních identit), které může souviset s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou.

Osoba pověřená ochranou osobních údajů
Kontaktujte nás kdykoli. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži - Impressum.

Našeho kolegu odpovědného za oblast ochrany osobních údajů můžete kontaktovat přímo na adrese [email protected]

Kontakt iniciovaný zákazníkem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, můžeme použít vaše osobní údaje, ale pouze v rozsahu, v jakém nám tyto informace poskytujete. Účelem sběru dat je poskytnout odpovídající odpověď na žádost zákazníka.

Pokud se první kontakt týká provádění předsmluvních opatření (např. konzultace k potvrzení záměru koupit, objednat) nebo se týká (kupní) smlouvy, která již byla uzavřena, použije se na zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR. ).

Pokud dojde ke kontaktu z jiných důvodů, budou údaje shromažďovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, na základě našeho legitimního úmyslu odpovědět na žádost. Z důvodů souvisejících s vaší situací máte právo kdykoli proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, vznést námitku v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Ke zpracování vaší žádosti použijeme pouze vaši e-mailovou adresu. Vaše data budou poté uchována po dobu stanovenou zákonem, po které budou smazána, pokud s jejich dalším zpracováním a použitím nesouhlasíte.

Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře

Při používání kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, v jakém to dovolíte. Účelem zpracování dat je kontakt. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat, aniž by to váš souhlas ovlivnilo zákonnost zpracování. Ke zpracování vaší žádosti použijeme pouze vaši e-mailovou adresu. Data budou poté smazána, pokud nesouhlasíte s dalším zpracováním a použitím.

Přístupové protokoly

Naše stránky můžete používat bez zadání osobních údajů.

Pokaždé, když je přístup na naši webovou stránku, informace o uživatelích přenášejí webový prohlížeč k nám nebo našim správcům stránek / poskytovatelem služeb IT a ukládají se do protokolových souborů serveru. Tyto uložené informace zahrnují například jméno pozvaného místa, datum a čas žádosti, IP adresu, množství přenášených dat a žádajícího poskytovatele služeb. Zpracování se provádí podle článku 6 odst. 1 písm. F) GDPR pro náš oprávněný zájem na zajištění bezproblémového fungování naší webové stránky a zlepšování našich služeb.

Objednávky pro registrované uživatele

Registrovaný uživatel

Vaše osobní údaje shromažďujeme způsobem a v rozsahu stanoveném při registraci vašeho uživatele. Účelem zpracování údajů je zlepšit zkušenosti zákazníků a zjednodušit zpracování objednávek. Zpracování se provádí s vaším souhlasem podle GDPR 6 (1). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat, aniž jste tím ovlivnili zákonnost zpracování s vaším souhlasem. Jakmile stáhnete svůj souhlas, odstraníme váš klientský účet.

Sběr, zpracování a předávání osobních údajů prostřednictvím objednávek

Při zadávání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dokončení a zpracování objednávky a zpracování vašich otázek. Poskytování údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí informací zabrání uzavření smlouvy. Zpracování dat je založeno na článku 6 odst. 1 písm. B) GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

Vaše informace budou postoupeny přepravní společnosti, poskytovateli platebních služeb, poskytovatelům služeb správy objednávek a určeným poskytovatelem IT služeb. Ve všech případech přísně dodržovány právní požadavky. Přenos dat je omezen na nezbytné minimum.

Sběr a zpracování dat pomocí kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře se vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) shromažďují pouze v rozsahu, v jakém je povolíte. Účelem zpracování údajů je kontakt. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování údajů se uskuteční s vaším souhlasem v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. B) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování. Na zpracování vaší žádosti použijeme pouze vaši e-mailovou adresu. Data se pak vymažou, pokud nesouhlasíte s dalším zpracováním a použitím.

Sběr a zpracovaní dat prostřednictvím reklamních zpráv

Pokud jste o to konkrétně požádali, pošleme vám na vaši e-mailovou adresu informační reklamní zprávy s naším marketingovým obsahem. Vaše údaje zpracujeme podle článku 6 odst. 1 GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování s vaším souhlasem. Odběr reklamních zpráv můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz v bulletinu nebo nás můžete kontaktovat. Vaše e-mailová adresa se pak odstraní z databáze.

Vaše informace budou během zpracování objednávky postoupeny poskytovateli e-mailového marketingu na marketingové účely. Takto získané údaje se neposkytují třetím stranám.

Plnění objednávek

Použití externího systému řízení

V rámci zpracování objednávek na realizaci smlouvy používáme externí systém řízení podniku. V rámci objednávky budou vaše údaje předány společnosti VIA Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Německo IT Consulting, Willi Hausner, Hermannstädter Str. 20, 90765 Fürth.

Poskytovatelé platebních služeb

Používání služby PayPal

Na všechny transakce PayPal se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů služby PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=cs

Používání služby PayPal Express

Expresní platební služba PayPal pro naši stránku od PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, "PayPal") poskytovaná poskytovatelem platebních služeb.

Zpracování dat umožňuje platit prostřednictvím PayPal Express.

Aby bylo možné integrovat platební služby, je důležité, aby služba PayPal při vstupu na stránku shromažďovala, ukládala a analyzovala údaje (například IP adresa, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění zařízení). Tato stránka může pro tento účel používat soubory cookie. Cookies umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče.

Toto zpracování dat, zejména použití souborů cookie, je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Sběr údajů o různých způsobech platby je založen na znalostech zaměřených na zákazníka. Z důvodů týkajících se vaší situace máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Výběrem a použitím "PayPal Express" PayPal přenáší informace potřebné ke zpracování vaší platby, čímž splní vaši smlouvu s vámi. Údaje se zpracovávají v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. B) GDPR.

Více informací o zpracování dat při používání služby Paypal Express naleznete zde v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů.


Používání plateb Amazon

Na našem webu poskytuje platební službu Amazon Payments společnost Amazon Payments Europe s.c.a. (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucembursko; "Amazon Payments") Poskytuje poskytovatel platebních služeb. Zpracování dat umožňuje platit pomocí Amazon Payments. Aby bylo možné integrovat platební služby, je důležité, aby Amazon Payments shromažďoval, ukládal a analyzoval údaje při vstupu na stránku (například IP adresa, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění zařízení). Tato stránka může pro tento účel používat soubory cookie. Cookies umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče.

Toto zpracování dat, zejména použití souborů cookie, je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Sběr údajů o různých způsobech platby je založen na znalostech zaměřených na zákazníka. Z důvodů týkajících se vaší situace máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Výběrem a použitím "Amazon Payments" Amazon Payments přenáší informace potřebné ke zpracování vaší platby, čímž splní vaši smlouvu s vámi. Údaje se zpracovávají v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. B) GDPR. Více informací o následujícím zpracování vašeho používání Amazon Payments naleznete na https://pay.amazon.com/de/help/201212490.

Cookies

Naše webové stránky jsou na několika místech tzv. používá cookies. Cookies jsou malé kousky textových údajů, které jsou uloženy v počítači pomocí vyhledávacího nástroje, který používáte. Tyto informace nám pomáhají, aby byly naše nabídky uživatelsky příjemné, efektivní a bezpečné. Soubory cookie obsahují jedinečné řetězce, které umožňují přehlednou identifikaci prohlížeče při opětovném otevření stránky z prohlížeče.

Cookies jsou uloženy prohlížečem v počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem správných nastavení budete ve svém prohlížeči upozornění před nastavením souborů cookie, což vám umožní rozhodnout se, které soubory cookie v prohlížeči použijete, a to konkrétně pro konkrétní stránku, jakož i obecně. Může vám to zabránit v ukládání cookies a přenosu údajů v nich obsažených. Můžete také odstranit cookies, které již byly uloženy. Chtěli bychom však upozornit na to, že vám to může zabránit v plném využití všech funkcí webové stránky.

Postup správy souborů cookie v hlavním prohlížeči (včetně blokování):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac

 Technické cookies

Používáme pouze tyto anonymní, technicky potřebné soubory cookies, aby byla naše nabídka uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies umožňují našemu systému rozpoznat váš prohlížeč při přepínání stránek a poskytovat vám příslušné služby. Některé funkce naší webové stránky nejsou přístupné bez cookies. Musíte nastavit rozpoznávání prohlížeče.

S cílem zajistit optimální funkčnost webové stránky a náš legitimní závazek k uživatelsky příjemnému a efektivnímu navrhování našich služeb zpracováváme údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Z důvodů týkajících se vaší situace máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Analytická reklama

Používání služby Google Analytics

Google LLC. používat webovou analytickou službu Google Analytics na našich webových stránkách. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google). Provádí se to na analýzu vašich zákazníků a vašich webových stránek. Pokud jste v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, správcem údajů je společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je proto přidruženou společností Google odpovědnou za zpracování vašich informací a za dodržování platných zákonů o ochraně údajů.

Google Analytics používá soubory cookie, které vám pomohou analyzovat, jak se vaše stránky používají. Informace shromážděné pomocí cookies se přenášejí a ukládají na server Google v USA. Tato stránka také umožňuje anonymní použití vaší adresy IP.

Google Analytics používá soubory cookie, které vám pomohou analyzovat, jak se vaše stránky používají. Informace o používání této webové stránky v souborech cookie se obvykle přenášejí a ukládají na server Google v USA. Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho společnost Google předem sníží vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech odešlete a zkrátíte úplnou IP adresu na server Google ve Spojených státech. Zpracování je založeno na článku 6 odst. 1. DSGV má oprávněný zájem o cílený a cílený design webové stránky. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě vaší konkrétní situace v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F). Uložením souborů cookie můžete zabránit výběrem vhodných technických nastavení pro software prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všechny funkce stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie, které souvisejí s používáním webové stránky (včetně IP adresy) společnosti Google, můžete zabránit. Zpracování těchto údajů společností Google je dále prostřednictvím doplňku prohlížeče, který je k dispozici na odkaz níže, který si můžete stáhnout a nainstalovat [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Chcete-li zabránit službě Google Analytics sledovat vaše zařízení, můžete nastavit soubory cookie na zrušení. Negativní soubory cookie brání budoucímu shromažďování údajů při návštěvě této stránky. Musíte vypnout všechny systémy a zařízení potřebné na jeho provoz. Pokud kliknete zde, nastaví se soubor cookie na zrušení: v deaktivaci služby Google Analytics. Další informace a podmínky ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Účelem zpracování údajů je analyzovat webovou stránku a její návštěvníky na marketingové a reklamní účely. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele webové stránky na vyhodnocení toho, jak používáte webovou stránku, na zprávu o vaší činnosti na webové stránce a na poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky týkajících se vašeho používání webové stránky a internetu. Mezi informace, které se mohou shromažďovat během zpracování dat, patří mimo jiné následující: IP adresa, datum a čas přístupu na web, cesta prokliků, informace o prohlížeči a zařízení, navštívené stránky, stránky, které vás přesměrovali na tuto stránku, umístění, nákupní aktivita.

Adresa IP přenášena z prohlížeče prostřednictvím služby Google Analytics není spojena s jinými údaji, které vlastní společnost Google. Google Analytics používá soubory cookie, data prohlížeče a sledovací pixely, které vám pomohou analyzovat, jak se vaše webové stránky používají. Informace, které shromažďují o vašem používání webové stránky, se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde jsou uloženy. Na této webové stránce je aktivována anonymizací IP. Společnost Google anonymizovány a zkrátí IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v geografických hranicích ostatních signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplnou adresu IP je možné přenést na server Google v USA a pouze tam, kde je to potřeba, zkrátit pouze ve výjimečných případech.

Toto zpracování údajů, a zejména používání souborů cookie, se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR na oprávněný zájem o vytvoření webové stránky zaměřené na potřeby. Z důvodů týkajících se vaší situace máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Google Analytics můžete zabránit shromažďování dat (včetně vaší adresy IP) na základě vašeho používání webové stránky a stahování těchto údajů společností Google stažením následujícího rozšíření prohlížeče: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs],

Chcete-li zabránit službě Google Analytics sledovat vaše zařízení, můžete nastavit soubory cookie na zrušení. Negativní soubory cookie brání budoucímu shromažďování údajů při návštěvě této stránky.

Aby bylo zařízení plně funkční, musíte nakonfigurovat nastavení odhlášení ve všech systémech a zařízeních, které používáte. Pokud odstraníte soubor cookie na zrušení, údaje se odešlou zpět společnosti Google. Kliknutím sem umístěte soubor "opt-out": Deaktivujte Google Analytics. Více informací o našich Smluvních podmínkách a ochraně osobních údajů naleznete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/en.html nebo https://www.google.com/intl/cs/policies nebo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs o šesti stránkách.

Použití sledování konverzí Google AdWords

Naše stránky používají program inzerce online společnosti Google Ads a prostřednictvím sledování konverzí reklam Google (hodnocení aktivity uživatelů). Sledování konverzí Google je služba, kterou provozuje společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google"). Pokud jste v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, správcem údajů je společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je proto přidruženou společností Google odpovědnou za zpracování vašich údajů a za dodržování platných zákonů o ochraně údajů

Po kliknutí na reklamy umístěné společností Google se do počítače uloží soubor cookie na sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní informace a nesmí se použít k osobní identifikaci. Pokud na naší webové stránce otevřete určité stránky a platnost souboru cookie ještě neuplynula, správa stránek a společnost Google zjistí, že jste již klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý klient reklam Google dostane jiný soubor cookie. Proto nelze sledovat soubory cookie související s weby klienty s reklamami.

Informace shromážděné pomocí souboru cookie na konverzi se používají k přípravě statistik a výkazů o konverzích. To nám umožňuje zjistit počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli posláni na stránku označenou značkou sledování konverzí. Avšak ani poskytovatel služeb, ani nedostáváme žádné informace, které mohou být použity k osobní identifikaci uživatele. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA.

Toto zpracování dat, a zejména používání souborů cookie, se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR na oprávněný zájem informovat návštěvníky stránky prostřednictvím cílené reklamy.

Z důvodů týkajících se vaší situace máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Přizpůsobené reklamy můžete deaktivovat v nastaveních inzerce Google. Pokyny naleznete na stránce https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs.
Případně můžete zabránit použití souborů cookie třetí stranou přístupem na stránku deaktivace iniciativy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a podle tam uvedených dodatečných pokynů na zrušení. statistika sledování konverzí. Více informací a pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránce https://www.google.com/policies/privacy/.

Plugins

Používání služby YouTube

Naše stránky používají funkci vložení videí YouTube do služby Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "YouTube"). YouTube je společnost přidružená k společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").

Tato funkce zobrazuje videa YouTube v iFrame na vašich stránkách. Je zde povolena možnost "speciální režim ochrany osobních údajů". To brání YouTube ukládat informace o návštěvnících vašich stránek. Na YouTube přenášíte a ukládáte informace pouze při sledování videa. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA.

Toto zpracování údajů, a zejména používání souborů cookie, se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR na oprávněný zájem o vytvoření webové stránky zaměřené na potřeby. Z důvodů týkajících se vaší situace máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Více informací o údajích shromážděných a použitých YouTube a Google, jakož i o vašich právech a ochraně vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Práva dotčených osob a trvání uchovávání údajů

Trvání uchovávání údajů

Po uzavření smlouvy se údaje budou uchovávat během záruční doby a zákonné doby uchovávání a po uplynutí této doby se vymažou, pokud s jejich dalším použitím nesouhlasíte.

Práva dotčených osob

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle GDPR 15-20 následující práva. Smlouvy o ES: právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Můžete odmítnout zpracování dat podle článku 6 odst. 1 GDPR nebo zpracování pro účely přímého marketingu podle článku 21 odst. 1 GDPR.

Právo požádat orgán dohledu

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly zneužity.

Právo vznést námitku proti zpracování údajů

Pokud se zpracování výše uvedených údajů považuje za založené na našich oprávněných zájmech v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. F) GDPR, máte právo kdykoliv namítat proti budoucímu zpracování údajů z důvodů týkajících se vaší situace.

Pokud bude vaše námitka přijata, nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, pokud nedokážeme přesvědčivý, legitimní důvod našeho práva na zpracování, které přesahuje vaše zájmy nebo práva nebo svobody, nebo pokud účelem zpracování není vymáhání nebo vymáhání právních nároků. nebo ochrana.

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete nás kdykoliv namítat oznámením. Pokud bude vaše námitka přijata, osobní údaje se již nebudou zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Poslední aktualizace: 29.07.2020

Treten Sie der Premiumxl Community bei: